Adam Månsson - kartingenjör

Adam Månsson, kartingenjör, utanför Stadshusets dörr.

Adam Månsson, kartingenjör, berättar om sitt arbete i fält och på kontor.

Ett jobb som kartingenjör är kreativt och varierande tycker Adam Månsson som arbetar på samhällsbyggnadskontoret.

- Jag började arbeta som kartingenjör på Kalmar kommun för drygt ett år sedan, under 2021. Många kartingenjörer arbetar endast inne på kontor, men denna tjänst innebar även en kombinerad möjlighet att arbeta med mätning i fält för dessa kartprodukter vilket lockade mig till att söka tjänsten. 

Adam berättar vidare att han har många kollegor på sin förvaltning som är väldigt duktiga inom sina områden. Eftersom deras arbetsuppgifter ofta knyts samman på ett eller annat sätt så möjliggör detta utveckling och utbyte för inblandade parter. Detta är en viktig del i arbetet. 

- Jag arbetar både med data som ska redovisas på en tillfällig kartprodukt och med data som ska lagras i kommunens databaser och bestå i många år framöver. Oavsett vilken typ av karta det handlar om så måste den hålla en god kvalitet. Det kräver att man är noggrann och kvalitetsmedveten, avslutar Adam. 

Publicerad: 15 maj 2023