Gymnasieskola

Kommunstyrelsen förvaltar ett flertal stiftelser där skolor och elever kan söka bidrag till studieresor och stipendier. Stipendierna riktar sig till elever som läser på högskola eller universitet.

Gymnasieskolorna betalar också ut stipendier till elever för prestationer inom olika områden. För grundskolor och gymnasieskolor finns också möjlighet att ansöka om bidrag till studieresor, kulturella ändamål eller annat för elevernas gemensamma ändamål.

ST GYMNASIESKOLANS SAMFOND 2 (Lars Kaggskolan)

Utses av stipendienämnden vid Lars Kaggskolan.

Kapitalet får användas till elev på Lars Kaggskolan företrädesvis för belöning och uppmuntran åt elev som uppvisat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berördvärd flit. Kapitalet kan också användas till belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrott. Det kan också användas till stipendium till fortsatt utbildning, som hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, kulturell verksamhet, idrottstävlingar eller annat som är gemensamt för eleverna. Kalmar kommunstyrelse svarar för den ekonomiska förvaltningen och Kalmarsunds gymnasieförbund disponerar kapitalet. Efter hörande av personalkonferensen på Lars Kaggskolan beslutar direktionen för Kalmarsunds gymnasieförbund om utdelning.

Utses av stipendienämnden vid Lars Kaggskolan.

ST KALMAR HANTVERKARE o BORGARES PREMIEFOND

Utses av stipendienämnden vid Lars Kaggskolan och Jenny Nyströmsskolan.

Stiftelsens kapital ska delas ut som premier eller stipendier till elever vid yrkesrelaterade program vid Lars Kaggskolan och Jenny Nyströmsskolan.

Utses av stipendienämnden vid Lars Kaggskolan och Jenny Nyströmsskolan.

ST HILMAR OLSÉNS MINNESFOND

Utses av stipendienämnden vid Stagneliusskolan.

Den årliga avkastningen ska varje år tilldelas den elev på Stagneliusskolan som varit bäst i gymnastik och idrott. Den ekonomiska förvaltningen sköts av Kalmar kommunstyrelse och avkastningen disponeras av Stagneliusskolan.

Utses av stipendienämnden vid Stagneliusskolan.

ST SAMFOND FÖR LANTMANNASKOLOR

Utses av skolledningen.

En tiondel av avkastningen skall varje år läggas till kapitalet. Återstoden skall sedan delas ut till elever vid Ingelstorpskolan och Helgesboskolan.

Fler sidor inom donationsstiftelser för elever och studenter

Grundskola

Kommunstyrelsen förvaltar ett flertal stiftelser där skolor och elever kan söka bidrag till studieresor och stipend

Senast uppdaterad: 14 oktober 2022
Publicerad: 9 oktober 2017