Övriga donationsstiftelser

Ursprunget till Kalmar kommuns stiftelser och donationsfonder kommer från gåvor (donationer) som privatpersoner har gjort till kommunen från mitten av 1800- och fram till 1900-talet.

Hur delas fonderna ut?

Räntan på tillgångarna ska delas ut till olika ändamål. Det finns särskilda regler för varje fond där det bestäms vilka invånare som kan få bidrag under fonderna. Till exempel kan reglerna vara att personen ska vara pensionär, bo i en viss församling eller ha en viss sjukdom och så vidare.

Kriterierna har, under tidens gång, gjorts om så att det enligt nutida förutsättningar finns möjlighet att få ta del av bidragen.

Hos oss i Kalmar kommun är det våra donationskommittéer som föreslår vilka bidragstagare som ska få bidrag och beslutet tas sedan i Kommunstyrelsen en gång om året. Syskonen Karlbergs donationsfond har sin egen kommitté och ordförande och Dahmska stiftelsen har sin.

De senaste åren har Kalmar kommun delat ut alla tillgångar i flera fonder. Det finns alltså endast några få, större fonder kvar att dela ut bidrag ifrån till enskilda personer.

 • Stiftelsen för Samfond II
 • Stiftelsen för Frimanska fonden
 • Stiftelsen för Petter A Jonssons fond
 • Stiftelsen för Karl Jonssons understödsfond
 • Syskonen Karlbergs donationsfond (för handlare och hantverkare och anhöriga till dem)
 • Dahmska stiftelsen (för ålderspensionärer)

Förutsättningarna för att få bidrag ur Stiftelserna

 • Endast du som är skriven i Kalmar kommun kan ansöka fondmedel.
 • Du måste vara 18 år (eller fylla 18 under 2022).
 • Endast en person i varje hushåll kan få bidrag.
 • Bidraget är en gåva men ingen rättighet till dig/er som har mycket låga inkomster.
 • Eventuellt bidrag beräknas på alla inkomster i hushållet.
 • Fondbidraget är detsamma för samtliga beviljade ansökningar.

För att din ansökan ska handläggas krävs dessutom följande:

 • Endast komplett ifyllda ansökningar handläggs. Om ansökan sker via blankett måste den vara undertecknad av sökande. Om blanketten fylls i manuellt – tänk på att skriva tydligt.
 • Oavsett om ansökan sker via e-tjänst eller via vanlig post ska uppgifterna från senaste inkomstdeklaration bifogas.
 • Ansökan ska vara Kalmar kommun tillhanda senast 30 september. För sent inkomna ansökningar handläggs inte.
 • Utdrag ur beskattningsregistret samt inkomstdeklaration ska bifogas.

Fler sidor inom stiftelser, donationsfonder

Donationsstiftelser för elever och studenter

Stipendierna riktar sig till elever som läser på högskola eller universitet

Senast uppdaterad: 14 oktober 2022
Publicerad: 27 augusti 2021