Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Övriga donationsstiftelser

Personer som är folkbokförda i Kalmar och har svårt att klara sin ekonomi kan söka bidrag från Kalmars stiftelser och fonder. Privatpersoner har sedan mitten av 1800-talet och fram till 1900-talet donerat pengar till fonder och stiftelser genom gåvobrev, testamente, styrelseprotokoll eller liknande.

Ansök om fondbidrag med vår e-tjänst senast den 30 september.

Klicka på länken för att komma till ansökan:
https://minasidor.kalmar.se/ansokan-donationsstiftelser Länk till annan webbplats.
För att ansöka via e-tjänsten krävs att du har bank-id.

I ansökan ska du bifoga:

 • Senaste årets utdrag från beskattningsregistret.
 • Inkomstdeklaration 1 för inkomstår 2022 som du fått med deklarationsblanketten från Skatteverket. Det ska framgå vilken beskattningsbar förvärvsinkomst du har.
 • Om du blivit beviljad skuldsanering så ska du bifoga beslut på detta.

Hur bifogar jag filer från Skatteverkets webbplats till ansökan om fonder?

Så här bifogar du inkomstdeklarationen

Så här bifogar du utdrag ur beskattningsregistret

Om du inte har mobilt bank-ID kan du kontakta kontaktcenter för att få tillgång till ansökningsblanketten.
E-post: kommun@kalmar.se
Telefonnummer 010-352 00 00 Länk till annan webbplats.

Så skickar du in din blankett

Din ansökan måste skickas in senast den 30 september.
När du skickar in din ansökan om fondbidrag ska du skicka in:

 • Ifylld ansökningsblankett
 • Senaste årets utdrag från beskattningsregistret.
 • Inkomstdeklaration 1 för inkomstår 2022 som du fått med deklarationsblanketten från Skatteverket. Det ska framgå vilken beskattningsbar förvärvsinkomst du har.
 • Har du blivit beviljad skuldsanering? Då ska du bifoga beslut på detta.

Märk kuvertet ”Stiftelser/donationsfonder” och skicka in handlingarna adressen:
Kalmar kommun
Box 834
391 28 Kalmar

Är du ombud eller företrädare kan du ansöka med ditt eget bank-ID via e-tjänsten.
Under ”Ansök via e-tjänst” hittar du mer information och länk till ansökan.

Du ska vara folkbokförd i Kalmar kommun och om du som sökande har rätt till fondens bidrag är baserat på Skatteverkets regel om ekonomiskt behov. Därför måste bland annat en kopia av inkomstdeklarationen bifogas i ansökan.

Vad får du tjäna

En ensamstående person får tjäna max 210 000 kronor per år. Personens sparade pengar/tillgångar ska vara mindre än 52 500 kronor. Om det finns fler personer i hushållet kan ett extra belopp läggas till för deras inkomst och sparade pengar.

Om du har frågor angående ansökan kan du kontakta Kalmar kommuns kontaktcenter på telefonnummer 010-352 00 00 Länk till annan webbplats..

Privatpersoner har sedan mitten av 1800-talet och fram till 1900-talet donerat pengar till fonder och stiftelser genom gåvobrev, testamente, styrelseprotokoll eller liknande. Kommunen förvaltar pengarna för specifika ändamål, pengarna får inte användas i den kommunala verksamheten.

Räntan från fonderna och stiftelserna delas ut för olika ändamål. Varje fond har speciella regler som avgör vilka personer som kan få bidrag från fonderna. Till exempel kan kraven vara att personen är pensionär, bor inom en viss församling, har en specifik sjukdom och så vidare. Kriterier har ändrats över tiden för att passa dagens förhållanden och göra det möjligt för fler att få bidrag.

I Kalmar kommun är det donationskommittéerna som föreslår vilka som ska få bidrag och beslutet fattas av Kommunstyrelsen en gång per år. Syskonen Karlbergs donationsfond och Dahmska stiftelsen har egna kommittéer och ordförande.

Under de senaste åren har Kalmar kommun delat ut tillgångarna från flera fonder. Det återstår nu bara ett fåtal större fonder att dela ut bidrag från till enskilda personer.

Stiftelser

 • Samfond II
 • Stiftelsen för Frimanska fonden
 • Stiftelsen för Petter A Jonssons fond
 • Stiftelsen för Karl Jonssons understödsfond
 • Syskonen Karlbergs donationsfond (för handlare och hantverkare och anhöriga till dem)
 • Dahmska stiftelsen (för ålderspensionärer)

Förutsättningar för att du ska få bidrag:

 • Endast du som är skriven i Kalmar kommun kan ansöka fondmedel.
 • Du måste vara 18 år (eller fylla 18 under 2023).
 • Endast en person i varje hushåll kan få bidrag.
 • Bidraget är en gåva men ingen rättighet till dig/er som har mycket låga inkomster.
 • Eventuellt bidrag beräknas på alla inkomster i hushållet.
 • Fondbidraget är detsamma för samtliga beviljade ansökningar.

För att din ansökan ska handläggas krävs dessutom följande:

 • Endast komplett ifyllda ansökningar handläggs. Om ansökan sker via blankett måste den vara undertecknad av sökande. Om blanketten fylls i manuellt – tänk på att skriva tydligt.
 • Oavsett om ansökan sker via e-tjänst eller via vanlig post ska uppgifterna från senaste inkomstdeklaration bifogas.
 • Ansökan ska skickas till Kalmar kommun senast den 30 september. För sent inkomna ansökningar handläggs inte.
 • Utdrag ur beskattningsregistret samt inkomstdeklaration ska bifogas och eventuellt beslut på skuldsanering.

Har du frågor, kontakta Kalmar kommuns kontaktcenter på telefonnummer
010-352 00 00 Länk till annan webbplats..

Fler sidor inom stiftelser, donationsfonder

Donationsstiftelser för elever och studenter

Stipendierna riktar sig till elever som läser på gymnasiet.

Senast uppdaterad: 31 augusti 2023
Publicerad: 27 augusti 2021