Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Övriga donationsstiftelser

Ursprunget till Kalmar kommuns Stiftelser och Donationsfonder kommer från donationer av kapital som privatpersoner har gjort till kommunen från mitten av 1800-talet och in på 1900-talet.

Räntan på kapitalet ska delas ut till olika ändamål som finns i regler för varje fond där det bestäms vilka innevånare och under vilka förutsättningar de kan få bidrag ur fonderna till exempel att vara pensionär, bo i en viss församling eller ha en viss sjukdom.

Stiftelserna har sedan när tiderna förändrats gjorts om av Kammarkollegiet, det vill säga ändringar har skett i reglerna så att förutsättningarna att få bidrag är möjliga att uppfylla i nutiden.

Donationskommittén för Kalmar kommuns stiftelser/donationsfonder föreslår bidragstagare och Kommunstyrelsen tar beslut om vilka personer som får bidrag varje år. Syskonen Karlbergs donationsfond och Dahmska stiftelsen har egen kommitté respektive ordföranden som ger förslag på bidragstagare.

Efter utdelning av hela kapitalet i flera fonder de senaste fem åren, kommer från och med 2020 endast ett fåtal större fonder att finnas kvar för utdelning av bidrag till enskilda personer:

 • Stiftelsen för Samfond II
 • Stiftelsen för Frimanska fonden
 • Stiftelsen för Petter A Jonssons fond
 • Stiftelsen för Karl Jonssons understödsfond

därutöver

 • Syskonen Karlbergs donationsfond (för handlare och hantverkare och anhöriga till dem)
 • Dahmska stiftelsen (för ålderspensionärer)

Förutsättningarna för att få bidrag ut Stiftelserna är att personen är skriven och boende i Kalmar kommun, lever under små ekonomiska omständigheter och har ett hjälpbehov samt inte har någon befogad anmärkning mot sin skötsamhet.

vidare:

 • Endast en person i varje hushåll kan få bidrag.
 • Personen är lägst 18 år under det år bidraget avser.
 • Personen har inte nettotillgångar över ett prisbasbelopp och det avser också fastighet och bostadsrätt (marknadsvärde minus bolån).
 • Eventuellt bidrag beräknas på om alla inkomster i hushållet minus godkända utgifter understiger ett belopp som räknas ut efter hushållets sammansättning.
 • Alla hushåll, som uppfyller villkoren, får lika stora bidrag som skiftar från år till år.

Ansökan kan göras en gång per år; i september (senast 30/9), och bidraget betalas ut i mitten av december. Endast en ansökan görs per hushåll. Det är viktigt att ansökan är fullständigt ifylld.

Fler sidor inom stiftelser, donationsfonder

Donationsstiftelser för elever och studenter

Stipendierna riktar sig till elever som läser på högskola eller universitet

Senast uppdaterad: 7 oktober 2019
Publicerad: 5 augusti 2019