Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Övriga donationsstiftelser

Ursprunget till Kalmar kommuns Stiftelser och Donationsfonder kommer från donationer av kapital som privatpersoner har gjort till kommunen från mitten av 1800-talet och in på 1900-talet.

Räntan på kapitalet ska delas ut till olika ändamål som finns i regler för varje fond där det bestäms vilka innevånare och under vilka förutsättningar de kan få bidrag ur fonderna till exempel att vara pensionär, bo i en viss församling eller ha en viss sjukdom.

Stiftelserna har sedan när tiderna förändrats gjorts om av Kammarkollegiet, det vill säga ändringar har skett i reglerna så att förutsättningarna att få bidrag är möjliga att uppfylla i nutiden.

Donationskommittén för Kalmar kommuns stiftelser/donationsfonder föreslår bidragstagare och Kommunstyrelsen tar beslut om vilka personer som får bidrag varje år. Syskonen Karlbergs donationsfond och Dahmska stiftelsen har egen kommitté respektive ordföranden som ger förslag på bidragstagare.

Efter utdelning av hela kapitalet i flera fonder de senaste fem åren, kommer från och med 2020 endast ett fåtal större fonder att finnas kvar för utdelning av bidrag till enskilda personer:

 • Stiftelsen för Samfond II
 • Stiftelsen för Frimanska fonden
 • Stiftelsen för Petter A Jonssons fond
 • Stiftelsen för Karl Jonssons understödsfond

därutöver

 • Syskonen Karlbergs donationsfond (för handlare och hantverkare och anhöriga till dem)
 • Dahmska stiftelsen (för ålderspensionärer)

Förutsättningarna för att få bidrag ut Stiftelserna är att personen är skriven och boende i Kalmar kommun, lever under små ekonomiska omständigheter och har ett hjälpbehov samt inte har någon befogad anmärkning mot sin skötsamhet.

vidare:

 • Endast en person i varje hushåll kan få bidrag.
 • Personen är lägst 18 år under det år bidraget avser.
 • Personen har inte nettotillgångar över ett prisbasbelopp och det avser också fastighet och bostadsrätt (marknadsvärde minus bolån).
 • Eventuellt bidrag beräknas på alla inkomster i hushållet minus godkända utgifter understiger ett belopp som räknas ut efter hushållets sammansättning.
 • Alla hushåll, som uppfyller villkoren, får lika stora bidrag som skiftar från år till år.

Ansökan kan göras en gång per år; i september (senast 30/9), och bidraget betalas ut i mitten av december. Endast en ansökan görs per hushåll. Det är viktigt att ansökan är fullständigt ifylld.

Till dig/er som söker bidrag ur Kalmar kommuns stiftelser/donationsfonder

Bidraget är en gåva men ingen rättighet till dig/er som har mycket låga inkomster.

Ni som önskar få denna gåva från Stiftelserna behöver ta ansökan på allvar och fylla i alla de uppgifter som efterfrågas på ansökningsblanketten.

Även om det är svårt att förstå texten och veta vilka uppgifterna är som ni måste fylla i, är det nödvändigt att du tar fram de uppgifterna.

Det ligger helt på den som ansöker att göra arbetet som krävs för att från olika myndigheter och hyresvärdar få fram riktiga uppgifter om man inte har tillgång till dem direkt på papper eller på Mina sidor på webbplatser.

Om man har svårt att förstå och göra de nödvändiga kontakterna för att få fram uppgifterna behöver man ta hjälp av någon som kan tolka och vet hur man ska göra. Om du inte vet hur du ska skriva så skicka med kopior på inkomstsbeskeden.

Detta gäller:

 • ange vilka som bor i den bostad man bor i utöver egen make/maka/sambo och barn tom gymnasiet, som vuxna barn, föräldrar, vänner, inneboende, den som hyr ut ett rum i bostaden som man bor i.
 • ange alla inkomster brutto/före skatt och skatten på alla i familjen/hushållet (inte hyresvärd med familj). Alla inkomster, även små utbetalningar från pensionsbolag, och alla ersättningar och löner ska anges. September, oktober och november månaders inkomster är aktuella men även augusti om man inte hunnit få septembers inkomstbesked. Också hyresinkomster från inneboende ska anges.
 • ange bostadstillägg, bostadsbidrag, bostadsersättning för alla i familjen/hushållet.
 • ange aktuell boendekostnad; hyra, del av hyra som inneboende eller om man delar bostad med andra samt bolån och driftskostnader som uppvärmning, vatten, sopor.
 • ange alla andra uppgifter som efterfrågas t.ex. belopp som avbetalas varje månad på skulder (inte hur stor hela skulden är).

Eftersom de ansökningar som kommer in i många fall är mycket bristfälligt ifyllda, inte alls ifyllda eller felaktigt ifyllda blir det mycket merarbete vid bedömning om hushållet ska få bidrag ur fonderna.

Därför kommer från och med ansökningarna 2020 endast de ansökningar som är fullständigt och riktigt ifyllda att beaktas, de andra kommer inte att utredas och inga bidrag kommer att utgå till de sökande. Inte heller de ansökningar som inkommer efter 30/9 kommer att beaktas.

Så om du/ni är intresserade av att få bidrag ur Stiftelserna är en fullständigt och korrekt ifylld ansökan nödvändig.

Donationskommittén för Kalmar kommuns Stiftelser/donationsfonder

Fler sidor inom stiftelser, donationsfonder

Donationsstiftelser för elever och studenter

Stipendierna riktar sig till elever som läser på högskola eller universitet

Senast uppdaterad: 27 augusti 2020
Publicerad: 5 augusti 2019