Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Donationsstiftelser för elever och studenter

Kommunstyrelsen förvaltar ett flertal stiftelser där skolor och elever kan söka bidrag till studieresor och stipendier. Stipendierna riktar sig till elever som läser på högskola eller universitet.

Gymnasieskolorna betalar också ut stipendier till elever för prestationer inom olika området. För grundskolor och gymnasieskolor finns också möjlighet att ansöka om bidrag till studieresor , kulturella ändamål eller annat för elevernas gemensamma ändamål.

Grundskola

Kommunstyrelsen förvaltar ett flertal stiftelser där skolor och elever kan söka bidrag till studieresor och stipend...

Gymnasieskola

Kommunstyrelsen förvaltar ett flertal stiftelser där skolor och elever kan söka bidrag till studieresor och stipend...