Donationsstiftelser för elever och studenter

Kommunstyrelsen förvaltar ett flertal stiftelser där skolor och elever kan söka bidrag till studieresor och stipendier.

Gymnasieskolorna betalar också ut stipendier till elever för prestationer inom olika områden. För grundskolor och gymnasieskolor finns också möjlighet att ansöka om bidrag till studieresor, kulturella ändamål eller annat för elevernas gemensamma ändamål.

Gymnasieskola

Kommunstyrelsen förvaltar ett flertal stiftelser där skolor och elever kan söka bidrag till studieresor och stipend