Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Terrängmodell

Underlag insamlat med drönare försedd med lidar kommer möjliggöra framtagande av nya terrängmodeller.

Drönare försedd med lidar kommer att samla in miljontals mätpunkter. Detta verktyg, som liknar ett ekolod, kommer möjliggöra framtagande av nya terrängmodeller i Kalmar. Framtaget material kommer att skapa grund för Kalmar kommuns digitala tvilling samt möjliggöra noggrannare analyser och utredningsunderlag.

Vi kommer testa och utveckla möjligheten att automatisera processen att ta fram nya terrängmodeller i Kalmar. Framtaget underlag i 3D kommer att utgöra en viktig del i vår framtida digitala handläggning och underlätta i kommunikationen med medborgare.

Personresurser

Delprojektledare, Kart-/GIS-ingenjör, Mätningsingenjör.

Tidplan

2021-01-01 till och med 2022-05-31

Fler sidor inom om streamsam

Byggnader i 3 D

Med hjälp av drönare görs en 3D-modell av staden.

Datahantering

Upphandling av drönarutrustning och mjukvara för användning av denna samt beräkningar av data.

Digitalisering av planer

Målet är att digitalisera gällande detaljplaner.

E-tjänst bygglov

Utveckling mot automatisering av kontroll mot planbestämmelser.

Insamling med drönare

Inköpt drönare med skanner ska utföra datainsamling över utvalda områden.

Skrivelse

Om när denna typ av teknik lämpar sig inom kommunal verksamhet och vilka processer som kan effektiviseras.

Publicerad: 4 april 2023