Datahantering

Utredning och upphandling av drönarutrustning och mjukvara för användning under projektets gång.

Utreda vilket drönarsystem, tekniska krav, datakrav, lagkrav, utbildningskrav som vi behöver hantera för att lösa projektets aktiviteter och mål kopplade till insamling av data med hjälp av drönare utrustad med lidar samt bearbetning och lagring av data.

Personresurser

Delprojektledare, Kart-/GIS-ingenjör, Mätningsingenjör.

Konsulttjänster

Utredningstjänst

Tidplan

2021-04-01 till och med 2022-04-01

Fler sidor inom om streamsam

Byggnader i 3 D

Med hjälp av drönare görs en 3D-modell av staden.

Digitalisering av planer

Målet är att digitalisera gällande detaljplaner.

E-tjänst bygglov

Utveckling mot automatisering av kontroll mot planbestämmelser.

Insamling med drönare

Inköpt drönare med skanner ska utföra datainsamling över utvalda områden.

Skrivelse

Om när denna typ av teknik lämpar sig inom kommunal verksamhet och vilka processer som kan effektiviseras.

Terrängmodell

Underlag insamlat med drönare försedd med lidar kommer möjliggöra framtagande av nya terrängmodeller.

Publicerad: 4 april 2023