Insamling med drönare

Med upphandlad drönare med skanner ska vi utföra datainsamling över utvalda områden.

Data från dessa områden kommer att användas i övriga delprojekt.

I samband med aktiviteten kommer berörda personer besöka kommun som ligger långt fram i användandet av drönare. Detta för att nätverka samt för att samla in information om drönarteknik i kommunalverksamhet.

I mitten av 2021, när samtliga delprojekt är i rullning, kommer vi som medlem i UBC besöka annan medlemsstad. Inom samarbetet erbjuds både möjligheter till att ta emot besökare och åka på egna studiebesök. Vi kommer nyttja befintliga nätverk för att sprida nyttan och erfarenheter om projektet. Flera länder och städer utanför Sverige har kommit längre än oss i digitaliseringsarbetet.

Vi kommer därför även att samla in information vid detta besök. Under studieresor kommer vi sprida informationen om vilka möjligheter vi givits via detta projekt.

Personalresurser

Delprojektledare och mätningsingenjör.

Tidplan

2020-07-01 till och med 2021-12-31

Fler sidor inom om streamsam

Byggnader i 3 D

Med hjälp av drönare görs en 3D-modell av staden.

Datahantering

Upphandling av drönarutrustning och mjukvara för användning av denna samt beräkningar av data.

Digitalisering av planer

Målet är att digitalisera gällande detaljplaner.

E-tjänst bygglov

Utveckling mot automatisering av kontroll mot planbestämmelser.

Skrivelse

Om när denna typ av teknik lämpar sig inom kommunal verksamhet och vilka processer som kan effektiviseras.

Terrängmodell

Underlag insamlat med drönare försedd med lidar kommer möjliggöra framtagande av nya terrängmodeller.

Publicerad: 4 april 2023