Digitalisering av planer

Målet är att digitalisera gällande detaljplaner så att aktuell planinformation kan presenteras vektoriserat och standardiserat.

Aktiviteten innebär att samtliga Kalmar kommuns 762 detaljplaner digitaliseras enligt Boverkets framtagna riktlinjer och Kalmar kommuns rekommendationer. Samtliga gällande planbestämmelser i nya och äldre detaljplaner tolkas enligt Boverkets kataloger för detaljplanebestämmelser.

Digitaliserade detaljplaner kommer sedan att användas i aktivitet "E-tjänst bygglov" som tar hänsyn till befintliga objekt.

Följ framstegen

I kartan kan du se vilka planer som digitaliseras och hur långt vi har kommit i arbetet.

Fler sidor inom om streamsam

Byggnader i 3 D

Med hjälp av drönare görs en 3D-modell av staden.

Datahantering

Upphandling av drönarutrustning och mjukvara för användning av denna samt beräkningar av data.

E-tjänst bygglov

Utveckling mot automatisering av kontroll mot planbestämmelser.

Insamling med drönare

Inköpt drönare med skanner ska utföra datainsamling över utvalda områden.

Skrivelse

Om när denna typ av teknik lämpar sig inom kommunal verksamhet och vilka processer som kan effektiviseras.

Terrängmodell

Underlag insamlat med drönare försedd med lidar kommer möjliggöra framtagande av nya terrängmodeller.

Publicerad: 4 april 2023