Hit kan du höra av dig om du känner oro efter dagens händelse vid Långviken

Under lördagen larmades polisen till Långviken, Stensö, efter att en mörkklädd och maskerad man synts till med ett vapenliknande föremål i handen. Bland de som befann sig i området fanns elever från Stagneliusskolan, vars studentkår hade ordnat ett arrangemang under dagen.

Byggnader i 3 D

Med hjälp av drönare görs en 3D-modell av staden.

Drönare försedd med lidar kommer att samla in miljontals mätpunkter. Detta verktyg, som liknar ett ekolod, kommer möjliggöra framtagande av en 3D-modell av staden. Framtaget material kommer att skapa grund för Kalmar kommuns digitala tvilling. Den digitala tvillingen kommer på sikt att vara en digital kopia av staden och innehålla relevant information om byggnader, vägar, träd med mera.

Vi kommer testa och utveckla möjligheten att automatisera processen att ta fram en 3D-modell av staden. Framtaget underlag i 3D kommer att utgöra en viktig del i vår framtida digitala handläggning och underlätta i kommunikationen med medborgare.

Workshop/hackaton kommer att anordnas, detta i syfte att hitta rätt detaljnivå i vårt 3D-underlag för kommunikation med medborgare samt för att få ett utifrånperspektiv i framtagandet av process.

Personresurser

Delprojektledare, Kart-/GIS-Ingenjör, Mätningsingenjör.

Inbjudningar att delta kommer att riktas till en mängd olika aktörer med målsättningen att nå en jämn könsfördelning och deltagare som representerar olika gruppers behov och intressen.

Tidplan

2021-01-01 till och med 2022-05-31

Fler sidor inom om streamsam

Datahantering

Upphandling av drönarutrustning och mjukvara för användning av denna samt beräkningar av data.

Digitalisering av planer

Målet är att digitalisera gällande detaljplaner.

E-tjänst bygglov

Utveckling mot automatisering av kontroll mot planbestämmelser.

Insamling med drönare

Inköpt drönare med skanner ska utföra datainsamling över utvalda områden.

Skrivelse

Om när denna typ av teknik lämpar sig inom kommunal verksamhet och vilka processer som kan effektiviseras.

Terrängmodell

Underlag insamlat med drönare försedd med lidar kommer möjliggöra framtagande av nya terrängmodeller.

Publicerad: 4 april 2023