E-tjänst bygglov

En effektivisering av bygglovsprocesserna i regionen är en viktig förutsättning i arbetet med att realisera den regionala utvecklingsstrategin för 2030 "Klimat att växa i".

En ökad digitalisering ger en högre kostnadseffektivitet och kvalité på tjänsterna inom den kommunala förvaltningen, bättre förutsättningar till expansion och företagsetableringar och goda möjligheter till innovationsutveckling för länets It-företag. Vidare ger en förbättrad visualisering med hjälp av digitala kartor och 3D-modeller, bättre tillgänglighet och förutsättningar för deltagande i beslutsprocesserna på lika villkor.

Utvecklingsarbetet kommer utföras i samarbete med Nybro kommun. Vi kommer utgå från liknande e-tjänst som finns anpassad för vår plattform för att fortsätta utvecklingen för automatisering och kontroll mot digitaliserat och standardiserat underlag. Stor del av dessa objekt, samt höjdinformation, kommer att samlas in med hjälp av drönare. Drönare försedd med Lidar kan samla in höjder och underlag för beslutsfattande med hög hastighet och hög precision.

En stor del av resurserna under denna aktivitet kommer att användas för att säkerställa att e-tjänsternas innehåll och utformning gynnar både kvinnor och män och personer med olika förutsättningar och behov.

Personresurser

Delprojektledare och representant från bygglovsenheten, mätningsingenjör, lantmätare och e-tjänstutvecklare.

Konsulttjänster

Utveckling av e-tjänst.

Tidplan

2021-04-01 till och med 2022-04-01

Fler sidor inom om streamsam

Byggnader i 3 D

Med hjälp av drönare görs en 3D-modell av staden.

Datahantering

Upphandling av drönarutrustning och mjukvara för användning av denna samt beräkningar av data.

Digitalisering av planer

Målet är att digitalisera gällande detaljplaner.

Insamling med drönare

Inköpt drönare med skanner ska utföra datainsamling över utvalda områden.

Skrivelse

Om när denna typ av teknik lämpar sig inom kommunal verksamhet och vilka processer som kan effektiviseras.

Terrängmodell

Underlag insamlat med drönare försedd med lidar kommer möjliggöra framtagande av nya terrängmodeller.

Publicerad: 4 april 2023