Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Skrivelse

Drönare försedd med lidar (skanner) är något som många anser vara nästa teknik som kommer effektivisera mätverksamheter och samhällsbyggnadsprocessen för företag och kommuner.

Fler sidor inom om streamsam

Byggnader i 3 D

Med hjälp av drönare görs en 3D-modell av staden.

Datahantering

Upphandling av drönarutrustning och mjukvara för användning av denna samt beräkningar av data.

Digitalisering av planer

Målet är att digitalisera gällande detaljplaner.

E-tjänst bygglov

Utveckling mot automatisering av kontroll mot planbestämmelser.

Insamling med drönare

Inköpt drönare med skanner ska utföra datainsamling över utvalda områden.

Terrängmodell

Underlag insamlat med drönare försedd med lidar kommer möjliggöra framtagande av nya terrängmodeller.

Senast uppdaterad: 16 oktober 2023
Publicerad: 4 april 2023