Så här blir nya Folkets park

Skiss över den nya danspaviljongen i Folkets park i Kalmar.

Skiss: Tengboms arkitekter, Johan Kjellnäs.

Efter ett par år av arbete med skisser och funktionsprogram är kommunen klar. Här är nya Folkets park!

Det är serviceförvaltningen som, tillsammans med föreningslivet hemmahörande i Folkets park, nu har tagit fram ett förslag till färdig byggnad.

- Det har varit ett långt men viktigt förarbete för att få fram en byggnad som både är funktionell och ryms inom budget, säger kommunens fastighetschef Gunilla Svensson.

Att det är klart med den nya byggnaden gläder kultur- och fritidsförvaltningen.

- Folkets park har historiskt varit en uppskattad plats. Att det nu snart kan bli liv och rörelse i nya lokaler, anpassade för föreningslivet, är väldigt positivt, säger kultur- och fritidsförvaltningens chef Henrik Nilsson Ederam.

Planerad byggstart för Folkets park är april/maj nästa år och inflyttning planeras till sommaren 2026.

Publicerad: 26 juni 2024