2021 års konstinköp

Bild

Mellan den 4 februari och 6 mars kan du beskåda 2021 års inköp av konst i utställningslokalen KIKAIN som du hittar i Dryadenparken. Efter utställningen kommer konstverken att placeras ut på olika platser i kommunen.

I vår konstsamling ingår 3800 konstverk. Det är en varierad och omfattande samling. Det första konstverket köptes in i början av 1950-talet. Samlingen finns dokumenterad och registrerad i ett särskilt konstregister. I 2021 års inköp är det 26 stycken konstnärer representerade med 33 stycken verk.

Syftet med kommunens konstinköp är att berika den offentliga miljön för dem som vistas, besöker och arbetar i kommunens verksamheter samt att stödja det lokala konstlivet. Konsten skapar glädje, trivsel och attraktion i de offentliga rum som vi vistas i.

Läs mer om konstverken på kalmar.se/konstsamling Länk till annan webbplats.

Publicerad: 8 februari 2022