Rekordstöd till föreningslivet

Det blir totalt 66 miljoner i ekonomiska stöd till föreningslivet under 2021, för igår klubbades ytterligare 43 miljoner kronor i nya investeringsstöd.

- Vi fortsätter att prioritera det så viktiga föreningslivet. Pandemin gjorde att aktiviteter uteblev och istället kunde man se över sina förutsättningar och hitta saker att förbättra. Det vill vi stötta, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Maia Dahlberg.

Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2021 att anvisa 15 miljoner kronor till kultur och fritidsnämnden för att hantera det stora behov av stöd som ansökningarna har visat. Ansökningar som nämnden tidigare enligt bidragsreglerna skickats vidare till kommunfullmäktige har i samband med beslutet skickats tillbaka för att hanteras av kultur och fritidsnämnden.

- Då kommunen i år gör ett bra ekonomiskt resultat är ambitionen att bevilja alla ansökningar som omfattas av stödreglerna. Det totala bidragsvärdet är som mest 17, 7 mnkr, förklarar Bertil Dahl, andra vice ordförande i nämnden.

25 föreningar har ansökt om stöd till 46 åtgärder. Ett projekt som sticker ut bland årets ansökningar är Folkets Hus i Lindsdal vars bidragsvärde uppgår till drygt 10 mnkr.

- Det är mycket pengar men vi menar att det finns ett behov av en mötesplats i Lindsdal, ett område med fler boende än i till exempel Högsby eller Torsås kommuner, säger Niklas Hellström (C), ledamot i kultur- och fritidsnämnden, och förklarar att det är ett sällsynt men inte unikt högt bidragsbelopp.
- Tidigare har kultur- och fritidsnämnden beviljat stora utbetalningar till bland annat ridanläggning för Kalmar Hästsportklubb 15,5 mnkr, klubbhus åt IFK Kalmar 6,5 mnkr och klubbhus åt Kalmar Golfklubb 6,8 mnkr, berättar Niklas Hellström.

Det enskilt största bidraget betalas dock ut till Kalmar FF och IFK Kalmar. De båda föreningarna får 25,0 mnkr i ett särskilt investeringsbidrag för uppförande av en inomhushall för fotboll på Gasten.

- Föreningarna vill skapa möjlighet för barn och unga att kunna spela fotboll året runt och skapa bättre träningsmöjligheter för sina akademier. Det handlar också om att skapa ökad trygghet i samhället genom möjlighet till spontanfotboll året runt och en samlingspunkt runt Gasten för föräldrar och publik, förklarar Maia Dahlberg.

Bidraget lämnas under förutsättning att ett avtal mellan berörda föreningar och Kalmar kommun upprättas under 2021 och uppdraget att ta fram nämnda avtal har getts förvaltningen.

Publicerad: 10 december 2021