Leverantör av ny bad- och friskvårdsanläggning utsedd

Kalmar kommun har efter en upphandling utsett Kunskapsporten till leverantör av en ny bad- och friskvårdsanläggning i Snurrom.

Ett slutgiltigt beslut om kommunen ska äga anläggningen eller anta Kunskapsporten som leverantör tas under kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni.

Beslut att ställa de två alternativen mot varandra togs 2017. Samma år genomfördes en medborgardialog för att bestämma var en ny bad- och friskvårdsanläggning ska ligga. Under 2020 tog kommunfullmäktige beslut om en detaljplan i Snurrom. Detaljplanen möjliggör också en framtida expansion av anläggningen.

Bad- och friskvårdanläggningen kommer bland annat att innehålla: en 50-metersbassäng, två multibassänger, rehabiliteringsbassäng för Region Kalmar län, familjebad med vattenrutschbana, hopptorn, läktare, omklädningsrum, gym, restaurang och spa. Kunskapsporten planerar att både äga och driva anläggningen.

- Respektive partigrupp kommer nu att sätta sig in i de två olika alternativen. Jag har under hela denna resa sagt att vi bör förorda det alternativ som ger Kalmarborna mest ”pang för pengarna”. Under veckan kommer vi och övriga partier ta ställning till om bad- och friskvårdsanläggningen ska hyras eller byggas och ägas i egen regi, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S).

- Vi har arbetat fram ett i våra ögon fantastiskt fint vattenhus för Kalmar. Det blir ett hus med många aktiviteter för Kalmarborna och dessutom en turistmagnet. Nu hoppas vi att kommunfullmäktige väljer att samarbeta med oss, säger Joakim Ollén, VD för Kunskapsporten AB.

Publicerad: 25 maj 2021