Utställning av nyinköpt konst

KIKAIN - utställningslokalen i Dryadenparken

Mellan 5 februari och 7 mars kan du besöka KIKAIN utställningslokal för att titta på Kalmar kommuns konstinköp från 2020.

I Kalmar kommuns konstsamling ingår 4000 konstverk. Det är en varierad och omfattande samling som under 2020 utökades med 21 nya konstverk för ett värde av drygt 200 000 kronor. Det första konstverket köptes in i början av 1950-talet. Samlingen finns dokumenterad och registrerad i ett särskilt konstregister.

- Syftet med kommunens konstinköp är att berika den offentliga miljön för de som besöker och arbetar i kommunens verksamheter samt att stödja det lokala konstlivet. Konsten skapar glädje, trivsel och attraktion i de offentliga rum som vi vistas i, säger Katarina Johansson Storm, konstansvarig på Kalmar kommun.

I årets utställning finns 18 konstnärer representerade. Efter utställningen kommer konstverken att placeras ut inom kommunen. Vilken plats det blir kan kommunens anställda vara med och påverka genom att lämna in önskemål under den tid utställningen pågår.

Konstnärer bakom verken för 2020 års konstinköp

I 2020 års utställning finns 18 konstnärer representerade:

Harri Monni, Anders Ludvigson, Peter Ern, Pernilla Frid, Tone Ougaard, Pauline Fransson, AnnaSaga Thyselius, Gunilla Pantzar, Rosemari Holmström, Lena Lundgren, Monica Strandberg, Susanne Bonja Westergren, Felix Lönn, Ann Rydh, Elisabeth Henriksson, Johan Frid, Cecilia Uhlin och Ann Hammar.

Publicerad: 5 februari 2021