Stor EU-satsning på kulturarvet i Kalmar län

Unika historiska Kalmar län är ett 3-årigt projekt där samarbete ska lyfta kulturarv och småföretag.

Genom att utveckla kulturarvsplatserna kan vi locka besökare, vilket skapar möjligheter för föreningar och företag. Kalmar län har en stor potential av intressanta platser med spännande berättelser vilket EU bekräftar genom att satsa 5,4 miljoner på projektet som har en total budget på 10,9 miljoner. Projektet kommer att starta 1 jan 2021 och avslutas 28 februari 2023.

Bakgrund

Under åren 2017-2020 genomfördes projektet Unika historiska Kalmar Öland. Projektet var uppskattat och därför framkom önskemål om att växla upp det i en större variant. Det nya projektet kommer därför att bygga vidare på det avslutade projektet men i ett länsperspektiv. Det finns också en tydligare inriktning på att använda kulturarvet för att skapa värden för småföretag, föreningar och det lokala näringslivet.

Publicerad: 11 december 2020