"Öppenhet skapar vi tillsammans"

Bild

Vi är alla väldigt olika, men badar på lika villkor. Det budskapet vill badhuset sprida till sina besökare och därför har "Badmanifestet" tagits fram.

– Vi har inte längre en toppmodern anläggning att skryta med, men det här är fortfarande en speciell mötesplats, säger Susanne Gryfelt, enhetschef på Äventyrsbadet och beskriver badhuset som ett samhälle i miniatyr med olika slags människor, fast där alla är utan sina vanliga attribut som kläder eller smink.

– Det gör det till en väldigt öppen miljö där oväntade möten uppstår, men det ställer också krav på att ta extra väl hand om varandra. Vi ville hitta ett sätt att uttrycka det.

Personal och badgäster har sagt sitt

Badmanifestets fem principer har tagits fram med hjälp av personal och badgäster, och sprids nu bland annat genom skyltar på badhuset och sociala medier.

– Många tog upp öppenheten för olika sorters människor som något väldigt positivt. Att de upplever möten här som de inte skulle ha varit med om annars. Just uppdraget att vara ett badhus för alla är något vi tar på mycket stort allvar.

Anpassar för alla

Badhuset erbjuder bland annat ett eget omklädnings- och duschrum för den med ickebinär könsidentitet. Lokalerna är utrustade för olika typer av funktionsvariationer och att den som vill bada med heltäckande klädsel kan köpa en burkini i shopen.

– Vi får inte heller glömma att det är alla som vistas i badhuset som ska göra det till en trygg och välkomnande plats. Öppenheten är något vi skapar tillsammans. Det vill vi påminna om och uppmuntra med hjälp av det här manifestet, säger Susanne Gryfelt.

Fakta

  • Äventyrsbadet är en av Kalmars största mötesplatser med ca 250 000 besökare varje år.
  • Äventyrsbadet har öppet varje dag, året om.
  • Om några år ska en ny bad- och friskvårdsanläggning byggas i Snurrom/Norra staden.
Publicerad: 13 juli 2017