Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Hjälpmedelstekniker

I Kalmar län jobbar hjälpmedelstekniker uppdelade på de två hjälpmedelscentralerna som finns belägna i Kalmar och Västervik.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Delta i utprovningsarbete och anpassa hjälpmedel
  • Utföra service och reparationer utifrån arbetsorder
  • Delta i rekonditionerings- och underhållsarbete

Rutiner

Rutiner hittar du i "Rutinhandbok för hjälpmedelshantering" länk finns under "Mer information".

Arbetsorder - rutin 47

Kontakt med hjälpmedelstekniker

Önskar du som förskrivare kontakt med hjälpmedelstekniker kan du nå dem genom kontaktuppgifterna nedan. Du kan ringa eller maila ditt ärende, men tänk på att personuppgifter på dina patienter inte får skickas via mail. Vid behov av reparation, service eller anpassning av förskrivet hjälpmedel skickar du in en arbetsorder via webSESAM. Se länk "Att tänka på vid registrering av arbetsorder" under "Mer information"

Fler sidor inom kontakta oss

Administration

Ekonomi, inköp, IT och upphandling m.m.

Chaufförer och sängtekniker

Chaufförer och sängtekniker

Förrådspersonal

Lager och rekond

Hjälpmedelskonsulenter

Stöd till förskrivare vid bland annat hjälpmedelsfrågor och utprovningar

Lyftbesiktningstekniker

Besiktning av stationära lyftar

Senast uppdaterad: 14 juni 2021
Publicerad: 15 januari 2018