Månadens lönekörning görs i ordinarie system

I februari behövde upp emot 10 000 löner och arvoden hanteras enligt en tillfällig rutin på av IT-angreppet. För marslönen kan koncernen återgå till ordinarie system och rutin.

Publicerad: 12 mars 2024