Effekter av IT-angreppet 6 februari

Bild

Vi hanterar fortfarande effekterna av IT-angreppet, men mycket fungerar igen som vanligt. Här kan du följa uppdateringar kring sådant som påverkar dig som medborgare.

240409, 13.15

Kommunens faktureringssystem i gång efter IT-angreppet

De försenade fakturorna för februari och mars har nu börjat skickas ut. Det gäller fakturor för exempelvis omsorgsavgifter och hyror. Det innebär att du kan få fakturor tätt inpå varandra. Det tillkommer inga förseningsavgifter och förfallodatum är justerat.

- Det är glädjande att vi successivt får tillgång till våra system, säger Niklas Hörling, digitaliseringschef på Kalmar kommun.

240328, 08.50

Nu skickas fakturor för barnomsorg ut till vårdnadshavare

Kommunen har successivt fått tillgång till system och dess funktioner. Det är nu möjligt att skicka ut fakturor för barnomsorg. På grund av en utebliven faktura i början av mars kommer både fakturan för barnomsorg för mars och april att skickas med ganska kort mellanrum.

240326, 07.45

En stor majoritet av e-tjänsterna är igång

E-tjänster är digitala formulär vi har på vår webb för att ersätta pappersblanketter. Många av dem har legat nere på grund av IT-angreppet, men nu kan vi meddela att de flesta av dem är igång och går att använda igen.

Vi arbetar vidare med att aktivera samtliga e-tjänster. Men exempel på e-tjänster som nu går att använda är de för att lämna en orosanmälan, felanmälan eller synpunkt.

Om du behöver använda en e-tjänst som inte är igång ännu så behöver du kontakta verksamheten som ärendet gäller. Använd Kontaktcenters nummer 010-352 00 00 för att hitta rätt.

240314, 15.30

Edlevo aktiveras för samtliga lärare och vårdnadshavare

I samband med IT-attacken den 6 februari inaktiverades flera system. Ett av dem var Edlevo som används för att bland annat hantera schema, frånvaroanmälan, betyg och studieplan.

Efter initiala tester är bedömningen att Edlevo kan aktiveras för användning. Det betyder att du som vårdnadshavare nu kan få tillgång till viktiga funktioner gällande förskola, fritidshem och skola igen.

- Edlevo är ett viktigt redskap för våra lärare i deras arbete att kvalitetssäkra utbildningen. Dessutom underlättar det enormt, både för lärare och vårdnadshavare, att kunna använda Edlevo som vanligt igen, säger Pär Burvall, digitaliseringsledare på utbildningsförvaltningen i Kalmar kommun.

240226, 15.50

Väntar du på en faktura från Kalmar kommun?

Effekterna av IT-angreppet påverkar Kalmar kommunkoncerns verksamheter på olika sätt. En följd av angreppet är att kommunen är försenade med att skicka ut fakturor. Kunder, exempelvis omsorgstagare, vårdnadshavare och övriga som är berörda, behöver inte vara oroliga eller göra något särskilt. Inga extra räntor, påminnelseavgifter eller förseningsavgifter kommer tas ut i samband med detta.

Är du kund till kommunkoncernens verksamheter? Vänligen kontakta respektive verksamhet för mer information.  

240216, 07.38

Väntar du på svar om bygglov eller förhandsbesked?

Du som har en pågående ansökan om till exempel bygglov eller väntar på förhandsbesked från bygglovsenheten uppmanas att skicka in din ansökan på nytt till kommunen via e-post eller post. Detta då delar av kommunens IT-miljö fortsatt är påverkade av it-angreppet.

För tillfället kan bygglovsenheten inte hantera ärenden som var under handläggning eller väntade på att börja handläggas när it-angreppet mot Kalmar kommun skedde. Hur länge det dröjer innan rutinerna kan återgå till det normala går inte att säga i dagsläget och av den anledningen vill bygglovsenheten öppna möjligheten att skicka in handlingarna igen.

- På så sätt kan vi påbörja ett nytt ärende som vi handlägger. Visserligen blir handläggningstiderna lite längre än vanligt men då har man ändå möjligheten att få sin ansökan bedömd, säger Michael Svanström bygglovschef Kalmar kommun.

Uppmaningen riktar sig främst till dem som har lite mer bråttom med att få sin ansökan behandlad.

- För pågående handläggningar underlättar det om man bifogar korrespondens rörande sitt ärende som man kanske har sparat eller annat som kan underlätta, säger Michael Svanström.

För att skicka in ansökan på nytt använder man en blankett som finns digitalt på Kalmar kommuns webbplats. Det går också att ringa eller maila till samhällsbyggnadskontoret för att få blanketten.

240215, 08.30

Löner betalas ut till alla medarbetare

Effekterna av IT-angreppet kommer att bli långvariga och påverkar Kalmar kommunkoncerns verksamheter på olika sätt. En följd av angreppet är att alla medarbetares löner för februari får hanteras enligt en särskild rutin.

- Nu, när det börjar bli dags att hantera löner för februari, kan vi konstatera att vi ännu inte har full tillgång till lönesystemet, säger Niklas Hörling, digitaliseringschef.

Löneutbetalningar högt prioriterat

Lönerna som betalas ut i februari baseras på tidigare löner och kommer därför inte att vara helt korrekta. Eventuella felaktigheter justeras i efterhand. Medarbetare behöver inte göra något särskilt för att få sin lön till kontot, lönen kommer som vanligt den 27:e i månaden.

- Vi har riggat HR-organisationen för att ge bästa möjliga stöd till verksamheterna, vi inser att det kommer att bli ett stort arbete för cheferna. Men vi är glada att kunna ge det lugnande beskedet att vi säkerställt att alla ska kunna få utbetald lön, säger Maria Holgersson, HR-direktör.

Det kommer att krävas extra hantering för att bland annat nyanställda personer som inte finns med i tidigare lönekörningar ska få lön. Just nu pågår ett arbete för att samla in all nödvändig information för att alla medarbetare ska få sin lön.

- Vi förstår att det här skapar mycket oro och frustration, och en hel del extraarbete för både chefer och för våra lönehandläggare. Men vårt gemensamma huvudfokus och mål är att alla får ut en lön och det kommer alla att få, säger Maria Holgersson, HR-direktör.

240208, 15.58

Ett antal åtgärder som pågår eller har genomförts just nu

Ett omfattande analysarbete pågår där vi undersöker för att få en överblick av läget. Vi har kommit en bra bit på väg.

  • Majoritet av våra system är i gång och funkar som de ska med vissa anpassningar.
  • Du kan fortfarande få tag på oss via telefon och vi uppdaterar kalmar.se löpande med ny information.

240207, 18:15

Vi har fortsatt störningar i delar av Kalmar kommuns IT-miljön

De flesta av verksamheterna fungerar bra, med vissa anpassningar. Tack för visat tålamod med tillfälliga justeringar!

Arbetet med att analysera IT-angreppet fortsätter. Vi jobbar för att få fram en tidsplan för när system kan vara återställda.

Kalmar kommuns Tyck till-tjänst pausas tillfälligt. Tjänsten erbjuder dig som medborgare att skicka synpunkter eller förbättringsförslag till oss på kommunen. Under tiden vänder du dig direkt till Kalmar kommuns kontaktcenter:

kommun@kalmar.se

010-352 00 00

240207, 11:13

Fortsatt analysarbete

Vi har jobbat med analys under natten och har nu fått överblick över läget. Ännu är ingen slutlig analys gjord.

Då vissa system är påverkade nås vi via telefon. För dig som väntar samtal från oss så kom ihåg att vi har nytt telefonnummer och ringer från 010-352 XX XX.

Just nu påverkas följande kommunala webbplatser:

  • kalmar.com

240206, 17:55

Kalmar kommun har påbörjat en anmälan av brott till polisen med anledning av it-angreppet

De flesta av kommunkoncernens verksamheter fungerar med vissa anpassningar. Majoriteten av systemen är inte påverkade av angreppet.

De vanliga kontaktvägarna som e-post och telefon fungerar, däremot påverkas vissa system som till exempel e-tjänster och Edlevo.

240206, 11:25

Vi kan nu bekräfta att Kalmar kommunkoncern är utsatta för en IT-attack

Många av kommunkoncernens system är fortsatt säkra att använda. Arbete pågår just för att kartlägga tillgången till våra mest kritiska system.

- Vi arbetar utifrån att det här kan ta tid. Till en början räknar vi med att vara begränsade i vårt arbete åtminstone resten av veckan, Nico Werge, kommunikationschef, Kalmar kommun.

240206, 08:30

Nätverksproblem

Just nu har delar av Kalmar kommunkoncern problem med nätverket vilket innebär att vi har begränsad åtkomst till våra system. Vi har säkerställt att trygghetslarm fungerar. Telefonin fungerar som vanligt.

Vi undersöker problemet och tar höjd för att detta kan ta ett tag att åtgärda. I nuläget hanteras störningarna som en misstänkt attack.

Senast uppdaterad: 2 maj 2024
Publicerad: 6 februari 2024