Anmälan till utprovningar med konsulent

Utprovningar med konsulent inför sommaren- senast 15 maj

För att konsulentärenden ska påbörjas innan sommaren behöver anmälan till utprovning inkomma senast 15 maj.

Inkomna ärenden efter 15 maj hanteras om möjlighet finns eller efter konsulenternas sommarsemester.

Akuta ärenden som exempelvis ALS kommer att prioriteras och hanteras även under sommaren.

Publicerad: 26 april 2024