Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Problem i webSesam åtgärdat

Visma har avhjälpt felet i webSesam och systemet ska fungera igen.

Återkoppla till khs@kalmar.se om så inte är fallet.


 

Publicerad: 31 januari 2024