Ändringar på madrassavtal U-005-2019

KHS köper åter in CuroCell S.A.M PRO

KHS köper åter in CuroCell S.A.M PRO efter att madrassen har undersökts av leverantören. På grund av flera incidenter kopplat till madrassen har den skickats till leverantören för utredning. Leverantören bedömer att inskickade madrasser inte har några brister och kommer därför inte att vidta några vidare åtgärder. Leverantören hänvisar till bruksanvisningen för handhavande av madrassen. KHS skickar tillbaka de ersättningsmadrasser som inte redan har gått ut.

Senast uppdaterad: 27 maj 2024
Publicerad: 18 oktober 2022