Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Kamerabevakning Kalmar kommun

Kalmar kommun, org. nr 212000–0746, Box 611, 391 26 Kalmar (Besöksadress: Östra Sjögatan 18), har som policy att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter rörande dig som behandlas av oss behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt.

Kontakt

Fler sidor inom integritetspolicy

GDPR för förtroendevalda

Hur vi behandlar förtroendevaldas personuppgifter under dataskyddsförordningen (GDPR).

GDPR för Kalmar Vatten AB

Hur vi hanterar personuppgifter inom Kalmar Vatten AB

GDPR inom Destination Kalmar AB

Hur vi hanterar personuppgifter inom Destination Kalmar

GDPR inom socialtjänsten och omsorgen

När Kalmar kommun hämtar in dina personuppgifter från dig eller någon annan person för handläggning inom socialtjän

Senast uppdaterad: 10 juli 2023
Publicerad: 20 juni 2022