Vad gör kommunen?

För att möta utmaningarna i vinter med skenande elpriser, behöver vi alla spara in på elen så gott vi kan.

Kalmar kommun har arbetat med att minska energianvändningen under en längre tid. Vi har nyligen drivit igenom ett projekt där vi sänkte vår energianvändning med 20 procent. Bland annat installerades solcellsanläggningar vilket gjorde att vi inte behöver köpa lika mycket el. Vi har också blivit delägare i vindkraftverk.

En annan åtgärd vi arbetar för är att installera energieffektiv teknik som släcker lampor automatiskt i stället för att de som jobbar i verksamheten ska behöva tänka på att släcka lampan när det går ut.

Åtgärder med anledning av de höga elpriserna

Nu när elpriserna i vinter förväntas bli så höga, så är det viktigt att vi sätter in ännu fler åtgärder för att spara på elen. Tanken med Kalmar kommuns extrainsatta åtgärder är att spara in på el där det gör stor skillnad på elförbrukningen, men som också har en så liten negativ påverkan som möjligt för dig som invånare. Därför har vi exempelvis valt att ha kvar all gatubelysning då det är viktigt för tryggheten hos invånarna.

Direkta åtgärder för att spara el

 • Julbelysning utanför Kalmar City begränsas till julgranar i tätorterna.
 • Fasadbelysning som inte har någon praktisk funktion släcks.
 • Julbelysningen (adventsljusstakar, julgranar med belysning etcetera) i verksamhetslokaler, skolor och förskolor begränsas och i stället sätts en adventsljusstake upp på ett centralt ställe.
 • Byte till LED-lampor som ljuskällor där det är möjligt.
 • I fastigheter som inte har fjärrvärme sänks temperaturen med någon grad.
 • Temperaturen i skollokaler sänks där det inte är någon verksamhet under loven.
 • Belysningsarmaturer i flera fastigheter byts till LED-armaturer.
 • Ett gammalt och energislukande ventilationsaggregat på Tullbroskolan byts ut.


Energibesparande åtgärder på längre sikt

 • Öka takten i arbetet med att byta till LED i gatubelysningen.
 • Öka takten i arbetet med att installera närvarostyrd belysning i våra lokaler.
 • Fortsätta arbetet med energieffektiviseringsåtgärder, som en del i arbetet med att bli en klimatneutral stad.
 • Öka takten i att överväga solcellsinstallation på fastigheter och för drift av exempelvis parkeringsautomater med mera.

Fler sidor inom elmarknaden och höga elpriser

Varför elpriset är så högt

Detta beror de höga elpriserna på.

Tips på hur du sänker din elförbrukning

Vanliga frågor och svar kring el-situationen.

Frågor och svar

Vanliga frågor och svar kring el-situationen.

Externa länkar

På dessa sidor kan du hitta mer information.

Senast uppdaterad: 13 oktober 2022
Publicerad: 5 september 2022