Underhållsarbete på gång- och cykelbron mellan Skälby och Oxhagen

Kartbild över gång- och cykelbro mellan Skälby och Oxhagen som ska renoveras.

Gång- och cykelbron kommer att renoveras.

Under våren 2024 gör vi arbeten på gång- och cykelbron mellan Oxhagen och Skälby.

Senast uppdaterad: 15 april 2024
Publicerad: 21 mars 2024