Installation av pollare på Kvarnholmen

Karta över platser där pollare installerats.

2022-2024 har det installerats fordonshinder, så kallade pollare, på flera platser på Kvarnholmen. Nu är det dags att serva de pollare som installerades 2022 och driftsätta de som installerats 2023-2024.

Senast uppdaterad: 28 mars 2024
Publicerad: 26 februari 2024