Renovering av dammen i Kalmar stadspark

Det vi gör är att lägga en dammduk i dammens botten eftersom dammen läcker. Slänterna kommer få nya planteringar med växter som blommar i blått. Belysningen som är trasig kommer bytas ut till ny och konstverket i dammen bli ljussatt igen.

På grund av den tidiga vintern tar vi en paus i byggnationen. Arbetena kommer återupptas i mars, när marken har tinat och torkat upp. Plantering av växter kommer ske i maj.

Vi hoppas att ni har överseende med detta.

Senast uppdaterad: 5 mars 2024
Publicerad: 18 september 2023