Ny möjlighet till anstalt i Kalmar

Ytterligare 100-150 anstaltsplatser i Kalmar under en period på sex år. Det kan bli resultatet av ett beslut som har fattats av Kriminalvården.

Kriminalvården har ett mycket stort behov av nya anstaltsplatser. Därför har man nu beslutat att undersöka möjligheterna att inrätta nya anläggningar på orterna Strömsund, Torpshammar och Kalmar.

I Kalmar har Kriminalvården hittat en lokal intill sjukhusområdet som tidigare har använts av Region Kalmar för vuxenpsykiatrisk vård. Myndigheten bedömer att det kan finnas plats för 100-150 platser i säkerhetsklass 3, vilket innebär att det är en så kallad öppen anstalt.

- Kriminalvården uppskattar att det kan skapa omkring 50 arbetstillfällen, vilket förstås är mycket positivt för Kalmar, säger Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Tanken är att verksamheten ska finnas under en begränsad tid, eftersom behovet av fler anstaltsplatser är så stort. Kriminalvårdens utgångspunkt är att få på plats ett sexårigt hyresavtal. Om allt går som det ska skulle anläggningen kunna öppna inom 12 månader efter att ett slutgiltigt beslut tagits.

– En fördel är att det tidigare bedrivits vård i fastigheten som vi nu tittar på. Det rimmar väl med vår verksamhet och vårt samhällsuppdrag. Personalen vid den tillfälliga anstalten kan sedan erbjudas att gå över till våra nya anläggningar i Kalmar. Det tryggar kompetensen när de ska öppnas, säger Elisabeth Anestad, chef för region Öst inom Kriminalvården.

Fakta:
Anstalter i klass 3 kallas för öppna anstalter, i och med att de inte har några direkta rymningshinder. Klienter som placeras på en öppen anstalt är dömda för ringa brott, eller befinner sig i slutet av sin verkställighet. Anstalten är bemannad dygnet runt, och de intagna räknas flera gånger per dygn. Nattetid är de intagna inlåsta i sina celler eller på sin avdelning.

Publicerad: 8 juli 2024