Ny hyresvärd för kommande häkte i Kalmar

Illustration av kommande häkte.

Illustration av kommande häkte.

Kalmar kommun tecknade i december 2020 ett samverkansavtal med Kriminalvården. Syftet med avtalet var att gemensamt verka för etablering av ny anstalt samt nytt häkte i kommunen. Kommunen har därefter arbetat fram en ny detaljplan för en anstalt i södra delen av kommunen samt ändrat tidigare antagen detaljplan för häkte i Oxhagen, intill det befintliga polishuset i Kalmar.

Under 2022 genomförde Kriminalvården en hyresupphandling för att utse kommande hyresvärd och ägare till en ny häktesbyggnad i Kalmar. Kriminalvården valde Skandrenting. Skandrenting äger sedan tidigare flera lokaler som rymmer Kriminalvårdens och andra statliga myndigheters verksamhet runt om i landet. Skandrenting har i sin tur upphandlat Skanska för att låta bygga huset.

Kommunfullmäktige beslutade i juni att kommunstyrelsen får sälja fastigheten Tvättbjörnen 2 till SKR Lager 108 AB som är ett dotterbolag till Skandrenting.

Samhällsbyggnadsnämnden beviljade bygglov den 27 juni 2024.

Avsikten är att byggstarten av det nya häktet ska ske i oktober 2024. Kommunen, Kalmar vatten och Kalmar energi kommer därför förbereda byggstarten genom att dra fram ledningar för vatten och el med mera under augusti och september.

Byggnaden kommer innehålla cirka 60 häktesplatser samt lokaler för nationella transportenheten. Byggnaden uppförs i sju våningar och där den översta är en indragen våning med rastgårdar och teknikutrymme.

Publicerad: 1 juli 2024