• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Malin Hellström: ”Vi vill bidra till att fler klarar skolan och når godkända betyg"

Malin Hellström: ”Vi vill bidra till att fler klarar skolan och når godkända betyg"

Tre glada förste förskollärare

REPORTAGE | I Kalmar kommun arbetar Malin Hellström, Petronella Artebrant och Emma Celander – tre engagerade förste förskollärare som ambulerar mellan olika kommunala förskolor.

Deras uppdrag är att stärka undervisningen, öka likvärdigheten och inspirera till nya arbetssätt. Som förste förskollärare utvecklar Emma, Malin och Petronella undervisningen i förskolan med målet att alla barn ska nå sin fulla potential.

- Tillsammans med pedagogerna i förskolan kan vi genom det här projektet bidra till att fler klarar skolan och når godkända betyg, vilket är av stor betydelse både för individen och samhället i stort, säger Malin.

De alla ser nyttan utav att se förskolan som en utbildning och inte endast en plats där vårdnadshavarna lämnar in sina barn för att de ska arbeta.

- Förskolan har en läroplan att följa och vi bedriver undervisning tillsammans med omsorg. En förskola av hög kvalité gör skillnad för barnens utveckling och lärande, säger Petronella.

- Vi vill ge pedagogerna verktyg så att de kan rusta barnen inför skolstarten, säger Emma.

Genom teori och praktiska verktyg hjälper de pedagogerna att skapa en gynnsam miljö för barnens språkutveckling. En typisk arbetsvecka inleds med att de presenterar teori och forskning inom språkutvecklande arbetssätt. Det är ett tillfälle för reflektion och gemensam planering med arbetslaget.

Under två dagar arbetar de direkt med barnen i förskolan. Pedagogerna får möjlighet att observera deras undervisning och ta del av konkreta tips och inspiration. Det är ett tillfälle för pedagogerna att stärka barnens språkutveckling i praktiken.

- Pedagogerna uppskattar detta utbildningssätt och är särskilt glada över den inspiration de får och chansen de har att observera sin egen barngrupp, säger Petronella.

Den största utmaningen som Emma, Petronella och Malin möter i sitt arbete som ambulerande förste förskollärare är att de vill hinna med mycket, men tiden är så knapp.

- Att arbeta språkutvecklande är ett väldigt stort och brett område. Det sker såklart redan mycket arbete inom detta område, men vi vill försöka komma med ny input, någon ny infallsvinkel som pedagogerna kan implementera i sitt redan pågående arbete. Vi behöver också kunna läsa av barnen snabbt för att utmana dem på rätt nivå, säger Emma.

Publicerad: 11 april 2024