Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Anstalten i Halltorp utökas med 100 platser

Kriminalvården har beslutat att utöka antalet platser på kriminalvårdsanstalten i Halltorp med 100 platser, från 330 till 430 platser.

Det framgick idag när Kriminalvårdsverket informerade om ett nytt inriktningsbeslut.

- Under det senaste halvåret har det pågått en löpande dialog med Kriminalvården rörande antalet platser. Jag är därför väldigt glad över dagens besked om ytterligare utökning. Tillsammans med häktets 60 platser handlar det nu om totalt cirka 500 platser. Det leder till fler arbetstillfällen i Sydöstra Sverige vilket naturligtvis är väldigt bra, säger Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Idag har Kriminalvården drygt 100 medarbetare i Kalmar. Kriminalvården uppger att den nya anstalten ger 400 nya arbetstillfällen. Sammanlagt kommer det alltså bli 500 medarbetare.

Tagit höjd för 500 platser i planarbetet

Det var i oktober 2020 som dåvarande regeringen meddelade att en ny anstalt och ett nytt häkte skulle byggas i Kalmar kommun. I december samma år beslutade Kalmar kommun och Kriminalvården om en överenskommelse för att möjliggöra en ny anstalt med placering i Halltorp och ett nytt häkte intill polishuset i Kalmar. Detaljplan för häktet blev klar under 2021 och detaljplanen för anstalten vann laga kraft i juli 2022. I planarbetet för anstalten har kommunen tagit höjd för 500 platser mot då planerade 330 platser.

Ny utbildning för kriminalvårdare

För bara några veckor sedan startade Kunskapsnavet en förberedande utbildning för att bli kriminalvårdare och väktare i Kalmar.

- För Kunskapsnavet är detta goda nyheter eftersom ett viktigt uppdrag för vår verksamhet är att möta branschers behov av kompetensförsörjning med yrkesutbildning som leder till anställningsbarhet. Vi följer denna utbildningssatsning noga och utvärderar regelbundet så att vi ska kunna ta höjd för fler utbildningsstarter på sikt, säger Helen Keise, rektor.

Anstaltens verksamhet kommer att öppnas upp etappvis med start 2028. Häktet ska vara färdigt 2026.

Publicerad: 4 oktober 2023