Kalmar är Årets studentstad 2023!

Bild

Idag klockan 14.00 gjordes det officiellt – Kalmar blir utsedd till Årets studentstad 2023 av Sveriges förenade studentkårer (SFS). Ansökan gjordes i samverkan med Linnéuniversitetet och Linnékåren.

SFS motivering i sin helhet

Staden som tilldelas utmärkelsen Årets studentstad ska utgöra en miljö där studenter kan leva, bidra och utvecklas. Sveriges förenade studentkårer kan med stor glädje meddela att Kalmar tilldelas utmärkelsen Årets studentstad 2023.

Kalmar erbjuder en förträfflig miljö för studenterna att leva och bo i. Det finns
bostadsgaranti för nya studenter och Kalmar har blivit grönmarkerad tre år i rad i SFS årliga bostadsrapport. Hyresnivåerna är inte allt för höga och flera studentboenden tillämpar tio månaders hyra. Det råder även goda kommunikationer för studenter med kollektivtrafik mellan studentboenden och campus. Kalmar kommun och Linnéuniverstietet arbetar även för att utsmycka staden på olika sätt för att välkomna studenter och medvetengöra stadens medborgare om studenternas närvaro och kultur.

Staden har flera härliga grönytor och aktiviteter där studenter har möjlighet till
rekreation. Linnékåren, Linnéuniversitetet och Kalmar kommun gör även en ambitiös gemensam satsning i att försöka inrätta ett kårhus för studenterna.

Studenternas möjlighet till inflytande i Kalmar är god. Det råder en god ordning där
studenter, lärosäte, kommun och andra lokala aktörer kan samverka och ha en
konstruktiv dialog om studenternas situation i Kalmar. Studenternas inflytande tas på allvar i både frågor som rör utbildning och studiesociala angelägenheter. Det gör sig i uttryck i både konventionella kanaler, såsom inflytande i olika grupperingar, samt enklare former av vardaglig diskussion mellan studenter och relevanta aktörer i Kalmar. Linnéuniversitetet har även tagit steg för att stärka och stötta studentrepresentationen i sin verksamhet.

Kommunen värnar om ett gemensamt arbete och ser till att flera parter har en viktig del i att genomföra satsningar som bidrar till förbättringar i studenternas tillvaro. Samtliga parter ser ett gemensamt ansvar för att driva staden framåt och där studenterna ses som en given nyckel. Kompetensförsörjning är ett område som kommunen tillsammans med lokala aktörer arbetar aktivt med, och där både lärosätet och studentkåren är givna samverkanspartner. Att få studenter att stanna kvar i Kalmar efter sina studier ser alla parter som ett viktigt mål. Utmärkande är att samtliga parter belyser vikten av goda relationer som ett medel till konstruktiva dialoger och ett kvalitetsstärkande utvecklingsarbete. Genom välorganiserade strategier sätter parterna gemensamma mål för tidsbestämda perioder och arbetar aktivt med att studenterna ska ses som en viktig och betydelsefull del i stadens framtid.

Publicerad: 16 januari 2023