Kalmar är Årets mellanstora Håll Sverige Rent-kommun 2022!

En person slänger en fimp i vår fimpomat


Kalmar får utmärkelsen för samarbetet inom kommunen och en mycket ambitiös plan för minskad nedskräpning genom ökad medvetenhet och beteendeförändring. I år uppmärksammades vi särskilt för arbetet med att minska antalet fimpar på marken.

Motiveringen lyder: ”För sitt arbete med fimpzoner och fimpomater på platser som varit särskilt hårt drabbade av nedskräpning av fimpar.”

– Vi har länge sett att just cigarettfimpar varit en stor del av nedskräpningen och det i kombination med en stad med mycket gatu- och kullersten har varit en svår sak att hantera när det hamnar i fogar och liknande. Därför hoppas vi att satsningen med fimpomater och fimpzoner kan motverka detta och underlätta renhållarnas vardag, säger Thomas Körge, arbetsledare på serviceförvaltningen.

– Vi ville testa ett annorlunda sätt att uppmärksamma problemet med nedskräpning. På det här sättet blir det förhoppningsvis lite roligare att göra rätt, även om det ju egentligen inte är svårt att slänga fimpen i ett traditionellt sopkärl, säger Elvira Laneborg, miljöutvecklare.

Kalmar kommuns arbete med att motverka nedskräpning innehåller också satsningar på källsorteringsstationer i centrala Kalmar, information på brunnslock och elskåp samt skräpplockarinsatser för barn och unga och punktinsatser från medarbetare från olika verksamheter.

Håll Sverige Rent rankar varje år kommunerna utifrån arbetet mot nedskräpning. Bland annat baseras rankingen på antalet skräpplockare samt enkätfrågor om kommunernas förebyggande arbete mot nedskräpning. I den totala rankingen kommer Kalmar kommun i år på andra plats.

De vinnande kommunerna har utsetts av en jury och beslutet tillkännagavs under Håll Sverige Rents digitala konferens den 30 november.

Publicerad: 1 december 2022