Kommunen bildar Ukrainastab

Under tisdagen höll en nybildad stab i Kalmar kommun ett första möte, för att planera för de konsekvenser kriget i Ukraina kan få för kommunen.

- Vi behöver planera för kommunikation, omvärldsbevakning och åtgärder. Det gör vi bäst genom att jobba tillsammans i kommunen, med en stab som ett gemensamt nav, säger kommundirektör Annette Andersson.

I dagsläget innebär lagstiftningen att flyktingar från Ukraina har samma möjlighet som alla EU-medborgare att stanna 90 dagar i Sverige utan visum.

- Vi kontaktar nu frivilligorganisationer, för att se hur vi kan samarbeta. Det finns till exempel många kommuninvånare som hör av sig och vill hjälpa till på olika sätt. Det vill vi såklart underlätta, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S).

Under mötet i dag deltog: kommundirektör, VD:s för Kalmar kommunbolag, kommunledningskontorets förvaltningschef, säkerhetssamordnare, säkerhetschef, räddningschef, kommunikationschef, IT-chef, chef för kontaktcenter och informationssäkerhetssamordnare.

Publicerad: 1 mars 2022