Kalmarhem och kommunen i samarbete för ett tryggare Kalmar

Från och med den 1 mars kommer det kommunala bostadsbolaget Kalmarhem och kommunen att samarbeta tätare för en ökad trygghet. Samarbetet handlar om olika bevakningstjänster och samordnas via en särskild enhet.

Kalmarhem är en av flera aktörer som kommer att ingå i samverkansenheten Trygghet och säkerhet. Målet är en ömsesidig och flexibel lösning för bolagets behov av bevakningstjänster, till exempel störningsjour, parkeringsbevakning, larmcentralstjänster och trygghetsskapande insatser i Kalmarhems bostadsområden. Tidigare har dessa tjänster köpts in separat av bolaget.

- Jag ser mycket positivt på detta samarbete. Det skapar enhetlighet och kommer förhoppningsvis att öka tryggheten i våra bostadsområden och även i Kalmar som helhet. Vi tror att en bättre samordning av det löpande trygghetsarbetet kommer att ge ett lyft för tryggheten i kommunen, säger Per Stephani, VD Kalmarhem.

För Kalmarhem innebär samarbetet även att digitala parkeringstillstånd införs genom appen Mobill.

Förhindra ungas kriminalitet

Enheten Trygghet och säkerhet skapades för drygt ett år sedan och jobbar med flera spektra av trygghet. Syftet är att samordna förvaltningar och kommunägda bolag, för att tillsammans förstärka det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som redan finns. En stor del av arbetet sker i samverkan med bland andra Polisen.

Inom enheten ryms även kommunens trygghets- och larmcentral, de kommunala ordningsvakterna samt intern säkerhet kopplat till krisberedskap och civilförsvar. Samarbetet inkluderar även socialtjänst och skolor.

- En förhoppning är att samarbetet ska förhindra att unga dras in i kriminalitet, säger Håkan Roupé, chef för enheten för Trygghet och säkerhet. Det är så här vi måste jobba framöver, tillsammans inom kommunkoncernen, men gärna också med civilsamhälle och näringsliv.

Publicerad: 28 februari 2022