Satsning för att gynna Kalmars näringsliv

Handelsstaden Kalmar och Kalmar kommun gör en gemensam satsning för att uppmuntra till lokal handel för att gynna näringslivet i kommunen.

Publicerad: 1 december 2021