Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från 13 maj klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Satsning för att gynna Kalmars näringsliv

Handelsstaden Kalmar och Kalmar kommun gör en gemensam satsning för att uppmuntra till lokal handel för att gynna näringslivet i kommunen.

Publicerad: 1 december 2021