Kalmar lyser upp i orange kampanj mot våld mot kvinnor

tillsammans mot våld

Den 25 november är det internationella dagen mot våld mot kvinnor. Dagen är Instiftad av FN och inleder en internationell kampanj för att stoppa våldet mot kvinnor. Flertalet byggnader i centrala Kalmar blir under 16 dagar belysta i orange färg för att uppmärksamma det våld som flickor och kvinnor får utstå.

Kampanjen belyser en allvarlig kränkning av mänskliga rättigheter

Våld mot kvinnor och flickor är ett utbrett folkhälsoproblem och en allvarlig kränkning av kvinnors och flickors mänskliga rättigheter. Våld mot kvinnor har många former – i hemmet, i nära relation, sexuella trakasserier, näthat, kvinnlig könsstympning, barnäktenskap, sexköp, trafficking, sexuellt våld i krig och mord.
Våld mot flickor och kvinnor är inte begränsade till en specifik grupp, specifikt
politiskt eller ekonomiskt system utan förekommer i samtliga befolkningsgrupper
och samhällen världen över.

Belysningskampanj 25 november till 10 december

Likt många andra städer i Sverige och i övriga världen kommer Kalmar kommun lysa upp utvalda byggnader i centrala Kalmar i orange. Belysningen syftar till att uppmärksamma och engagera alla kalmarbor om det våld som alltför många flickor och kvinnor får utstå. Kampanjen inleds den 25 november då det är internationella dagen mot våld mot kvinnor och avslutas den 10 december som är FN-dagen för mänskliga rättigheter. 

Byggnadsverk som kommer att belysas i orange färg

 • Kalmar teater
 • Scenen i stadsparken
 • Kvarnholmens broar (Ängö, Fredriksskans, gamla brandstationen och bron vid ravelinen)
 • Hansarondellen
 • Snurromrondellen
 • Entrén Södermöre kommundelsförvaltning
 • Komvux norrgård
 • Obelisken Lars Kaggskolan
 • Gymnastikbyggnaden Stagg
 • Nya vattentornet Berga park
 • Gamla vattentornet
 • Kalmarskylten
 • Västerport
 • Harrys
 • Audio systems

Mer information om kampanjen

UN Women Sverige Orange Day Länk till annan webbplats.

Publicerad: 25 november 2021