Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Riksbyggen Sydost vinnare av årets klimatpris

klimatprisvinnare

Klimatpriset ska lyfta fram och belöna förebilder och goda exempel inom hållbarhet. Årets vinnare tänker cirkulärt och är ett föredöme i att återbruka gammalt material till ny nytta. Grattis säger vi till Riksbyggen Sydost med projektledare Emma Järvholm Höglander i spetsen.

Motivering

Att göra något för klimatet kan vara i det stora och det lilla. Av världens processer är endast 9 % cirkulära, resten är linjära där produkter slängs och inte återanvänds efter de har använts. En stor del i klimatarbetet är att istället sluta kretsloppet och ta tillvara på det som vi en gång redan lagt energi, kraft och möda på – alltså att tänka och agera cirkulärt. Inom byggsektorn finns mycket att göra och det kan handla om allt från att bygga i trä till smarta energilösningar. Det går också att återbruka byggmaterial och inventarier.

Att tänka nytt i en traditionell bransch och våga välja nya metoder som innebär att resurser kan användas igen och få nytt liv på en ny plats kräver både kreativitet, tid och vilja.

När de nya bostäderna ska att byggas på Tranan 4 (gamla Liljas) kommer delar av den gamla byggnaden att återanvändas. Ledstänger och tegel från de tidigare innerväggarna kommer få nytt liv i fastigheten medan mycket annat kommer till nytta hos andra. För sitt arbete både med att återbruka, men också för att visa på möjligheterna med den cirkulära ekonomin utser Kalmar kommun Riksbyggen Sydost och projektledare Emma Järvholm Höglander till årets vinnare av klimatpriset.

Publicerad: 26 april 2021