Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Mellanlagring av konstgödsel minimeras i Kalmar hamn

Explosionerna som skett i Beiruts hamnområde har initierat en dialog mellan Länsstyrelsen i Kalmar län, Kalmar kommun och Swedish Agro om mellanlagring av konstgödsel i Kalmar hamn. - Vi kan förstå människors oro med anledning av det som hänt i Beirut.

I Sverige finns dock ett mycket rigoröst regelverk för hantering av bland annat konstgödsel, säger vikarierande landshövding Cecilia Schelin Seidegård och kommunstyrelsens ordförande Johan Persson.

Brandmyndigheterna bedömer riskerna för en explosion som minimala. Det säkerhetspolitiska läget och händelsen i Beirut har trots denna bedömning resulterat i att länsstyrelsen och kommunen inlett en dialog med Swedish Agro.

- Vi välkomnar en dialog med Länsstyrelsen och Kalmar kommun. Vi har ett tillstånd för lagring av konstgödsel som vi känner oss trygga med. Riskerna med vår hantering är enligt myndigheterna minimala. Vi har ändå en förståelse för att det uppstår oro som beror på händelser i vår omvärld. Mot denna bakgrund är det vår absoluta ambition att minimera mellanlagring i Kalmar hamn under hösten. Swedish Agro strävar alltid efter att ha låga lager, säger Mats Jönsson vice VD.

Länsstyrelsen i Kalmar län, Swedish Agro och Kalmar kommun är också överens om att under hösten ha en fortsatt dialog om lagring av konstgödsel i Kalmar hamn.

Publicerad: 28 augusti 2020