Åtgärder för att stötta Kalmars näringsliv

Kalmars näringsliv är hårt drabbat av effekterna av corona-pandemin. Kalmar kommun får många samtal från företag som upplever stora problem. Regering och riksdag har sjösatt ett antal åtgärder för att mildra krisen, men fler insatser behövs.

- Självklart förmedlar vi de synpunkter som vi får från Kalmars lokala företagare. Det är också viktigt att man har kontakt med sina respektive branschorganisationer för att på det sättet förmedla lokala lägesbilder. Även kommunerna behöver nu lägga i en extra växel för att näringslivet ska klara den kris som vi nu går igenom. Det handlar nu om att mildra varsel och konkurser, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S).

Kalmar kommuns politiska majoritet presenterar nu följande åtgärder

 1. Kommunen undersöker om det är möjligt för restauranger att omgående öppna sina uteserveringar.
 2. Tillsynsbesök från kommunen som inte bedöms vara akuta skjuts upp.
 3. Kommunen kommer att behandla företag positivt som begär anstånd med betalning av avgifter och övriga fakturor.
 4. Från måndagen den 23 mars till tisdagen den 23 juni är alla kommunala parkeringar inom det gula systemet gratis i tre timmar.
 5. Kommunen kommer att lyssna till önskemål om förkortad betalningstid från leverantörer av varor och tjänster till kommunen.
 6. Kommunen kommer att behandla företag som hyr lokaler av kommunen positivt om de begär anstånd med hyror. Kommunen uppmanar även privata fastighetsägare att försöka göra detsamma.
 7. Kommunen subventionerar från och med måndagen den 23 mars gymnasieelever som äter dagens lunch vardagar på valfri restaurang. Subventionen är 75 kronor per elev och dag. Det kan bli aktuellt att erbjuda högstadieelever samma subvention om skolor stängs.
  Läs mer om elevrestauranger och hur du ansluter dig som café- eller restaurangverksamhet här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 8. Kontakta kommunens näringslivschef Thomas Davidsson för rådgivning och hjälp med de förslag som nu genomförs av Kalmar kommun, riksdag och regering för att underlätta för näringslivet.
 9. Vi måste alla hjälpas åt! Kommunen är öppen för ytterligare insatser och kommer att fortsätta dialogen med det lokala näringslivet. Önskemål om fler insatser prövas kontinuerligt.

De nio åtgärderna har beretts med alla ordförande i kommunens nämnder och bolag. Beslut om att genomföra åtgärderna har tagits genom ett så kallat ordförandebeslut, i detta fall av kommunstyrelsens ordförande och samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Ett extra sammanträde med kommunstyrelsen kommer att ske före sammanträdet i kommunfullmäktige den 30 mars, detta för att uppfylla kommunallagens krav på beredning av ärenden. Beslut kan då tas av kommunfullmäktige samma dag.

Senast uppdaterad: 30 mars 2020
Publicerad: 19 mars 2020