Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

  • Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Linnéstipendiet till forskning om att återvinna glas och metaller från avfall

Linnéstipendiet till forskning om att återvinna glas och metaller från avfall

Yahya Jani är årets Linnéstipendiat

Yahya Jani är årets Linnéstipendiat. Foto: Växjö kommun

Kalmar och Växjö kommuns stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling går i år till Yahya Jani och hans forskningsprojekt som handlar om att återvinna glas och metaller från glasavfall och elektroniskt avfall, bland annat från Småländska glasbruk.

Yahya Janis forskningsprojekt heter ”Old and electronic waste glasses as new sources of metals” och har enligt juryn hög vetenskaplig kvalitet och hög innovationsgrad med stor potentiell tillämpning inom regionen och globala affärsmöjligheter.

- Ett spännande projekt med stark koppling till Småland och glasriket då det här innebär att glasbruksområden kan sitta på värdefulla tillgångar, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö kommun.

- Vi i juryn tror att det här forskningsprojektet har stor potentiell tillämpning inom regionen men även globala affärsmöjligheter inom cirkulära ekonomin, säger Christina Fosnes (M), kommunstyrelsens vice ordförande i Kalmar kommun.

Linnéstipendiet är på 500 000 kronor och har delats ut av Kalmar och Växjö kommun sedan 2011 med syfte att stödja Linnéuniversitetets forskning inom hållbar ekologisk utveckling.

- Två framsynta kommuner som skapade detta stipendiet 2010 och det här är nionde året som stipendiet delas ut. Vi kan se att samverkan mellan regionerna är viktig för slagkraftig forskning med hållbarhet i sikte, säger Peter Aronsson, rektor vid Linnéuniversitetet.

Stipendiet delas ut vid Linnéuniversitetets akademiska högtid i Växjö 1 februari 2019.

Beslutsmotiveringen lyder:

Forskningsprojektet heter Old and electronic waste glasses as new sources of metals. Projektet syftar till att vidareutveckla och förbättra en metod för att återvinna glas och metaller från glasavfall och elektroniskt avfall, bland annat från Småländska glasbruk. Projektet föreslår en innovativ lösning på framtida avfallshantering och sanering i motsats till dagens ohållbara glas- och elektronikdeponier.

Det innebär att glasbruksområden kan sitta på värdefulla med tanke med tanke på att metaller är en ändlig resurs och i takt med att efterfrågan ökar leder detta till ökade priser.

Juryn bedömer att forskningsprojektet har hög vetenskaplig kvalitet och hög innovationsgrad med stor potentiell tillämpning inom regionen och globala affärsmöjligheter. Vidare har projektet stor potential att bidra till minskad miljöpåverkan och möjligheten till cirkulär ekonomi.

Juryn bestod av:

Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande Växjö kommun
Christina Fosnes, kommunstyrelsens vice ordförande Kalmar kommun
Peter Aronsson, rektor Linnéuniversitetet
Kristina Altner, enhetschef hållbarhet Södra
Kjell Axelsson, grundare och styrelsemedlem i Läckeby Water AB

För mer information och kontaktuppgifter till jury och stipendiat:

Charlotte G Brynielsson, hållbarhetschef Växjö kommun, 070-647 46 83

Om Linnéstipendiet:

Kalmar kommun och Växjö kommun delar sedan 2011 årligen ut ett forskningsstipendium på 500 000 kr som syftar till att stödja Linnéuniversitetets forskning inom hållbar ekologisk utveckling. Stipendiet är avsett för tillämpad forskning som bidrar till minskad miljöpåverkan i samhället.

Juryns arbete har föregåtts av en beredning med externa och interna sakkunniga. Dessa ämnessakkunniga professorers utlåtande är rådgivande i processen.

Vid bedömning beaktas följande kriterier:

  • Vetenskaplig kvalitet och potential i tidigare forskning såväl som den planerade.
  • Synliggörande av de långsiktiga konsekvenserna för människa och miljö.
  • Potential att väsentligt bidra till minskad miljöpåverkan.
  • Innovationsgrad.
  • Praktisk tillämpning inom regionen.
  • Projekt som genomförs i samverkan med näringsliv och/eller offentlig sektor.
  • Genusperspektivet bör beaktas där så är relevant.
Publicerad: 17 januari 2019