Stöd till personer med funktionsnedsättning

Flera rullstolsburna personer spelar innebandy utomhus.

I Kalmar kommun ska du med funktionsnedsättning kunna leva ett aktivt och meningsfullt liv i gemenskap med andra och delta i samhället på lika villkor som andra.

Fler sidor inom ta hand om dig

Bra att ha koll på

Här får du svar på vilka hälsocentraler det finns i Kalmar och om studenthälsa

Stöd för psykisk hälsa

Samlad information om var du hittar råd och stöd vid psykisk ohälsa

Våld och hot i nära relation

För dig som sett eller upplevt hot eller våld i familjen, är orolig för någon annan som är utsatt för våld, eller h

Senast uppdaterad: 22 augusti 2023
Publicerad: 2 september 2022