Uthyrning vid tillfälligt behov av hjälpmedel – ”Turistlån”

Typ av hjälpmedel

Kostnad

Rullstol

440-565 kronor/månad

Mobil personlyft (lyftsele tas med av låntagaren)

565 kronor/månad

Hygienstol på hjul

440 kronor/månad

Eventuell transportkostnad

820 kronor per leverans/hämtning

Säng

625 kronor/månad

Transportkostnad säng

3 375 kronor. Leverans och hämtning - Säng


4 000 kronor. Leverans och hämtning - Säng plus andra hjälpmedel


Senast uppdaterad: 2 april 2024
Publicerad: 4 april 2023