Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Turistlån

Du som bor utanför Kalmar län och önskar hyra hjälpmedel har möjlighet att vända dig till vistelsekommunens buffertförråd eller direkt till KHS. För de hjälpmedel som hyrs ut från KHS ansvarar KHS. För de hjälpmedel som hyrs ut från respektive buffertförråd ansvarar respektive kommun

Du som låntagare ansvarar själv för att hjälpmedlet används på rätt sätt eftersom utlåningen inte sker enligt sedvanliga bedömnings-, utprovnings- och uppföljningsrutiner.

KHS kan i dagsläget erbjuda privatpersoner att hyra följande produkter

  • rullstol
  • personlyft
  • säng
  • hygienstol på hjul

  Uthyrning kan ske under förutsättning att produkten finns i befintligt lager hos KHS. Om du som låntagare önskar hyra ett hjälpmedel som inte finns inom ramen för befintliga produkter hänvisar vi dig att själv kontakta det företag som tillhandahåller den aktuella produkten.

  Lager Kalmar
  Borgholm, Emmaboda, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Torsås kommuner
  Franska vägen 10
  0480-45 28 65

  Blankett turistlån Kalmarpdf

  Lager Västervik
  Hultsfred, Högsby, Oskarshamn, Vimmerby och Västerviks kommuner
  Timmergatan 2B
  0480-45 28 64

  Blankett turistlån Västervikpdf

  Typ av hjälpmedel

  Kostnad

  Rullstol

  440-565 kronor/månad

  Mobil personlyft (lyftsele tas med av låntagaren)

  565 kronor/månad

  Hygienstol på hjul

  440 kronor/månad

  Eventuell transportkostnad

  820 kronor per leverans/hämtning

  Säng

  625 kronor/månad

  Transportkostnad säng

  3 375 kronor. Leverans och hämtning - Säng


  4 000 kronor. Leverans och hämtning - Säng plus andra hjälpmedel


  Senast uppdaterad: 2 mars 2021
  Publicerad: 15 januari 2018