Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

UAS med laserskanning inom kommunal verksamhet

Drönare redo för laserskanning

Kalmar kommun har genom projektet StreamSam testat och utvärderat UAS försedd med laserskanningsutrustning med fokus på kommunal mätverksamhet.

Inom projektet har vi haft tillgång till en UAV och en skanningsutrustning med SLAM-teknik. Efter hand som projektet har pågått har vi också breddat utvärdering till att jämföra med andra laserskanningsutrustningar och även insamling med kamera från UAV. Olika tekniker och insamlingsmetoder passar olika bra beroende på typ av uppdrag.

Fokus har varit på insamling med UAS, men jämförelser bör även göras med fler olika insamlingsmetoder. Den laserskanningsutrustning vi har haft tillgång till har även gått att använda handburen vilket beskrivs i dokumentet.

Skrivelsen berör delprojektet som handlar insamling av data med UAS.

Läs skrivelsen Pdf, 1.2 MB.

Publicerad: 16 oktober 2023