Ny e-tjänst för bygglov på plats

1 november lanserade Kalmar kommun en ny e-tjänst för att söka bygglov. Tjänsten har vi utvecklat tillsammans med vår organisation för kommunöverskridande samarbete kring e-tjänster (Cesam H). Utvecklingen av e-tjänsten är en av delaktiviteterna i Streamsam.

– En av de stora vinsterna är att den nya e-tjänsten är integrerad med vårt ärendehanteringssystem. Det gör handläggningen snabbare vilket är bra både för oss och för den som söker bygglov, säger Michael Svanström, tillförordnad chef på bygglovsenheten.

En annan vinst med den nya e-tjänsten är att den på ett tydligt sätt beskriver vad som behöver skickas med ansökan för att den ska vara komplett och även har obligatoriska delar för att göra det lätt för den sökande att göra rätt.

– Det är ganska vanligt att en sökande missar att skicka med en handling. Eftersom vi inte kan börja handlägga förrän vi har fått in alla handlingar tar det längre tid att få sitt beslut då. Med den nya e-tjänsten minskar vi risken för det vilket är en vinst för både oss och den som söker bygglov. Vi har även jobbat mycket med att koppla ihop e-tjänsten med webben, där våra bygglovsguider finns som en hjälp till den sökande, säger Michael.

Allt som krävs för att kunna använda e-tjänsten är en e-legitimation, exempelvis Bank-ID. När ärendet är registrerat kan den sökande sedan följa sitt ärende genom att när som helst logga in på ”mina sidor”.

Den nya e-tjänsten fungerar fint på egen hand men är också en aktivitet i Streamsam och en viktig pusselbit i projektets mål att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen.

– Visionen och slutmålet är att koppla ihop e-tjänsten, inte enbart med vårt ärendehanteringssystem utan även med vår digitaliserade detaljplaneinformation och den 3D-modell av kommunen som vi skapar inom projektet. Handläggaren kan då snabbt se hur området ser ut och vilka bestämmelser som gäller där, säger Andreas Wendel, digitaliseringsutvecklare och projektledare för Streamsam.

Projektet Streamsam har ett innovationsfokus och även i utvecklandet av e-tjänsten har en del ny mark prövats.

– Vi är pilotkommun för att testa integrationen mellan vår e-tjänstplattform och ärendehanteringssystemet. Så vi kommer också att dela våra erfarenheter av utvecklingen med andra. Kunskapsspridning är nämligen en viktig del i Streamsam, avslutar Andreas.

Senast uppdaterad: 13 november 2023
Publicerad: 4 november 2022