Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://kalmar.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsutveckling/landsbygd/bygdepeng.html

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Bygdepeng

Bygdepeng är ett ekonomiskt stöd för lokal utveckling av en ort, by eller stadsdel och kan möjliggöra olika idéer.