Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://kalmar.se/omsorg-och-stod/familj-barn-och-ungdom/barnahus-i-sodra-kalmar-lan.html

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Barnahus - samverkan vid brott mot barn

En trygg miljö för barn som blivit utsatta för brott

Till Barnahus kommer barn och ungdomar upp till 17 år som misstänks vara utsatta för våld i nära relation, sexualbrott oavsett relation eller andra allvarliga brott och som ska förhöras av polisen.

En trygg miljö

På Barnahus möts barnen och ungdomarna av en trygg och barnvänlig miljö där personal från berörda myndigheter finns på plats. På Barnahus kan barn och ungdomar och deras föräldrar erbjudas råd, krisstöd och behandling efter det att förhöret har hållits.

På Barnahus sker

  • Rådgivning/konsultation
  • Samråd
  • Samordning av insatser
  • Barnförhör
  • Vissa läkarundersökningar
  • Krisstöd
  • Kognitiv integrerad behandling vid barnmisshandel (KIBB)
  • ERASOR riskbedömning
  • Ökat samarbete/ökad samsyn
  • Kompetensutveckling

Samverkan för barnets bästa

Barnahus är en nära samverkan mellan socialtjänsten i Borgholm, Emmaboda, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro och Torsås kommuner, samt Region Kalmar, Polisen och Åklagarkammaren i Kalmar.