Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Barnahus - samverkan vid brott mot barn

Till Barnahus kommer barn och ungdomar upp till 17 år som misstänks vara utsatta för våld i nära relation, sexualbrott oavsett relation eller andra allvarliga brott och som ska förhöras av polisen.

En trygg miljö

På Barnahus möts barnen och ungdomarna av en trygg och barnvänlig miljö där personal från berörda myndigheter finns på plats. På Barnahus kan barn och ungdomar och deras föräldrar erbjudas råd, krisstöd och behandling efter det att förhöret har hållits.

På Barnahus sker

  • Rådgivning/konsultation
  • Samråd
  • Samordning av insatser
  • Barnförhör
  • Vissa läkarundersökningar
  • Krisstöd
  • Kognitiv integrerad behandling vid barnmisshandel (KIBB)
  • ERASOR riskbedömning
  • Ökat samarbete/ökad samsyn
  • Kompetensutveckling

Samverkan för barnets bästa

Barnahus är en nära samverkan mellan socialtjänsten i Borgholm, Emmaboda, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro och Torsås kommuner, samt Region Kalmar, Polisen och Åklagarkammaren i Kalmar.

Kontakt

Fler sidor inom familj, barn och ungdom

Social service

Aktivt socialt förändringsarbete ute i bostadsområden och stöd till oroliga föräldrar

Misstanke om barn som far illa

Du som misstänker att ett barn eller en ungdom far illa bör göra en anmälan till socialtjänsten

Stöd till familjen

Råd, stöd och hjälp i föräldraskap och relationer

Stöd till barn och unga

Har du det jobbigt hemma eller är orolig och mår dåligt kan du få stöd och hjälp av kommunen

Familjehem och jourhem

Stöd för barn vid svårigheter i familjen som gör att ett barn inte kan bo hemma.

Bekräftelse av faderskap och föräldraskap

Om ni inte är gifta måste faderskap fastställas, eller föräldraskap om ni lever i en samkönad relation.

Senast uppdaterad: 12 februari 2019
Publicerad: 17 maj 2017