Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://kalmar.se/kommun-och-politik/kommunfakta/ekonomi/leverantorsfaktura.html

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Leverantörsfaktura

Du som leverantör till Kalmar kommun kan välja att få din faktura som pappersfaktura eller som pdf-faktura